דוד מוכתר כשייך על ידי חאלד סוואעד
קורס גישור בסיסי לסולחאים הבכירים ברה"ט
סיום פרקטיקום אוגוסט 2015
יוסי יהלום -בוגר פרקטיקום ינואר 2021
קורס גישור בינתרבותי
סיום פרקטיקום ספטמבר 2019
סיום פרקטיקום ספטמבר 2014
קורס גישור בינתרבותי לילדים
סיום פרקטיקום מאי 2017
כנס חנוכה של עמותת מגשרי ישראל 2003
סיום פרקטיקום מרץ 2020
סיום פרקטיקום מאי 2017
קורס גישור בסיסי לסולחאים הבכירים ברה"ט
גישור עם גלעד אליגון 2020
דיקלה טיסימנצקי בוגרת פרקטיקום מאי 2021
ד"ר עפרה קסלר בוגרת קורס פרקטיקום
גישור תרבותי בספרד
סיום פרקטיקום לסוכני ביטוח יוני
דרור אשכנזי בוגר פרקטיקום דצמבר 2020
מושב הגישור
סיום פרקטיקום-מחזור קורונה-דצמבר 2020
עם לב קפליוק והספר גישור מדריך מעשי
שרה פרס בוגרת פרקטיקום מאי 2021
יפית גורי בוגרת פרקטיקום ינואר 2020