גישור בראי הפילוסופיה היהודית
מאת ד"ר דוד סילורה

בקריאתי את ספרו של הרב הלורד ד"ר יונתן זקס ( ספרי מגיד הוצאת קורן 2010) מצאתי קטעים המתחברים לתיאוריה של הגישור:

1. תקשורת:
ציטוט: "כל אחד מאתנו הוא צלם אלוהים, אך כל אחד מאתנו הוא גם ברייה שאינה שלמה, ומשום כך אנו מחפשים את חברתם של אחרים" (עמ' 66).
2. אינטרסים:
ציטוט: " הכוח המפעיל את המערכת הוא האינטרס העצמי של כל אחד מהצדדים, ולא איחוד רצונותיהם לכדי "אנחנו" משותף" (עמ' 67).
3. הפרדוקס:
ציטוט: "גילויו של הפרדוקס הידוע כדילמת האסיר הראה שכאשר כל יחיד פועל למען האינטרס העצמי שלו, התוצאה הכוללת אינה מטיבה על כולם, אלא מרעה עמם" (עמ' 67).
היכן שוכן אלוהים?
ציטוט: "אלוהים שוכן בכל מקום. אולם לא בכל מקום אנו מוכנים לקבל את פניו. היכן שאנו פותחים את ה-"אני" שלנו אל ה-"אתה" של זולתנו -שם שוכן אלוהים". "אנו מגלים את צלם אלוהים שבעצמנו דרך הבחנתנו בו בפניו של הזולת".

זה מזכיר לי את מה שכתב מרטין מרדכי בובר בספרו "אני -אתה"....