שיח מגשרים בעקבות "גישור מדריך מעשי" דברי המחבר דוד סילורה: