"איני מסכים למילה מדבריך, אך אהיה מוכן להיהרג על זכותך לומר אותם" (וולטר)