• שאלה בכתב.............................................. 75 ₪ + מע"מ
  • שאלה בשיחת טלפון עד 10 דקות................ 50 ₪ + מע"מ
  • שאלה בשיחת זום עד 10 דקות.................... 65 ₪ + מע"מ
  • שאלה בפגישה אישית עם צד אחד............... 400 ₪ + מע"מ לשעה
  • שאלה בפגישה אישית עם שני הצדדים......... 800 ₪ + מע"מ לשעה
  • פגישת מהו"ת פרטית מקדמית..................... 800 ₪ + מע"מ לשעה
  • שעת ייעוץ להתאמת הליך...........................  800 ₪ + מע"מ ליישוב הסכסוך (מנגנון מיס"ב)
  • הליך גישור מטעם בית המשפט................... 400 ₪ + מע"מ לשעה לצד
  • הליך גישור פרטי וישיר................................ 750 ₪ + מע"מ לשעה לצד