קריטריונים למגשר בתביעות קטנות


תואר אקדמי/לימודים על תיכוניים [תקנה
3(א)(1)]

5 שנות ניסיון בתחום העיסוק ]תקנה 3(א)(1)2))]

הכשרה כללית בגישור [תקנה 3(א)(1)(3)]

התנסות מודרכת בגישור  [תקנה
3(א)(1(4)]

ניהול 6 הליכי גישור בחמש השנים האחרונות
[תקנה 3(ב)(1)]

צירוף 2 הסדרי גישור [תקנה 3(ב)(1)]