רשימת מקורות לבחינה של הנהלת בתי המשפט מעודכן ל- 5/2/2020  

מבחן כללי
חוק ותקנות 

חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, סעיפים 79א' - 79ד'
תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, סעיפים 99 א' - 99 י"א
תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג - 1993
תקנות בתי הדין לעבודה (פישור), התשנ"ג - 1993
חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה - 2014
תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ו - 2016
תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), התשע"ח - 2017 

פסיקה 

רע"א 2235/04 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' שירי
בע"מ 8769/08 פלוני נ' פלונית
רע"א 4781/12 פלוני ואח' נ' בנק לאומי לישראל בע"מ ואח'
רע"א 5273/19 אביבי נ' אסולין ואח'  

מאמרים 

יורם אלרואי "יישוב סכסוכים - אפשר גם אחרת"  המשפט א 311 (1993)
מרדכי (מוטי) מירוני "על מגבלות הפישור ועל בשורת הגישור" דין ודברים ו 487 (תשע"ב)   

מבחן משפחה
חוק ותקנות   

חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג  - 1953
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב  - 1962, פרק שני
סעיף 9 לחוק הירושה תשכ"ה - 1965
חוק יחסי ממון, התשל"ג - 1973
סעיפים 368א' ו-368ד' לחוק העונשין, תשל"ז - 1977
תקנות 258י"ט, 258כ"א1 - 258כ"ד ו-258כ"ו לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984
חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א - 1991
חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה - 1995
חוק בתי דין דתיים (יחידות סיוע), התשע"ה -2011
החוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד  - 2014
חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה - 2014
תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשנ"ו - 2016  

פסיקה

בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית ואח'