גישור חוסך לצדדים בזמן ובמשאבים ומאפשר לצדדים לסיים את הסכסוך בדרכי שלום ובהסכמות שמקובלות על שניהם, מבלי שיכריעו עבורם ומבלי להתעסק בהליכים משפטיים ארוכים ומתישים. 
הגישור מתאים לזוגות שמעוניינים לפתור את הסכסוך ביניהם בצורה נעימה וללא מריבות, שחשוב להם לשמור על יחסים טובים לאחר הגירושין, במיוחד אם יש להם ילדים.
כל נושא עליו ניתן לדון בבית המשפט ניתן לדון עליו גם בגישור. לדוגמא: יחסי ממון, הסדרי ראיה, חלוקת רכוש, מזונות, פנסיה, מדור של ילד או בן זוג, ועוד. 
בהחלט שכן. במידה והצדדים מגיעים להסכם, ניתן להגישו לאישור בית המשפט ולקבל תוקף של פסק דין. במידה ולא הגיעו להסכם בגישור, הם יכולים להמשיך להליך הגירושין הרגיל בבית המשפט ואז לקבל תוקף של פסק דין להסכם שיערך בבית המשפט.
התשובה היא לא, הליך הגישור מחייב הסכמת הצדדים והסכמת המגשר.
מגשר יפסול את עצמו מגישור בין הצדדים במידה ויש לו קשר אישי או קשר מקצועי קודם להליך הגישור. במידה והצדדים מסכימים בכל זאת על כשירותו של המגשר הוא רשאי לנהל את הליך הגישור. במידה ולמגשר קיים ניגוד עניינים כלשהו במהלך הליך הגישור הוא נדרש להפסיק לנהל את הגישור.